onsdag 14 maj 2008

Nytt stall

Vi bygger mest hela tiden på vår gård. Det känns som om det alltid är något som ska byggas. Det som är igång nu är bygget av ett djupströstall. Ett stall där kor som ska kalva kommer att gå. Även kommer vi att ha kalvar där. Det kommer att ligga vid sidan av det stall vi byggde under förra året. Matjorden är undan knuffad och nytt 'fyll' körs hit. 3 lastbilar med släp är inne på tredjedagen då de bara kör mellan oss och grustaget.
'Fyllet' packas sedan ihop med denna vält. Den vibrerar.. Två dagar på denna och jag börjar känna mig lite skakig!

Inga kommentarer: